התמחות המשרד

עורכת דין דבורה צור מתעסקת בכל הקשור לדיני המשפחה והירושה וכל מה שביניהם, בין אם מדובר בעריכת הסכמים ובין אם מדובר בניהול הליכים משפטיים.

תביעת גירושין ועריכת הסכמי גירושין

ההחלטה לפרק את התא המשפחתי ולהתגרש הינה אחת ההחלטות הקשות בחייו של זוג נשוי אם לא הקשה ביותר. על אף שכשליש מהנישאים בישראל מתגרשים הרי שגירושין הינו אירוע קשה לשני בני הזוג ולילדיהם אשר יש לגייס לקראתו את כל הכוחות והתמיכה האפשריים. קרא עוד

גישור

גישור הוא כלי המהווה הליך לפתרון סכסוכים בדרכי שלום. הליך הגישור שונה מהליכים משפטיים בכך שיש צורך בהידברות ישירה בין הצדדים כאשר המטרה הינה הגעה להסכמות קרא עוד

הסכם טרום נישואין - הסכם ממון

מאחורי עריכת הסכם ממון עומדת התפיסה כי בני זוג חופשיים להסכים ביניהם על הסדר הממון כראות עיניהם- כזה אשר יתאים לצרכיהם וליחסיהם המיוחדים. חוק יחסי ממון בין בני זוג מסדיר את נושא הסכם הממון וקובע כי הוא חייב להיות בכתב ויש להביא את ההסכם לאישור בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. קרא עוד

הורות והסדרי ראיה

ההחלטה לפרק את התא המשפחתי ולהתגרש הינה אחת ההחלטות הקשות בחייו של זוג נשוי אם לא הקשה ביותר. על אף שכשליש מהנישאים בישראל מתגרשים הרי שגירושין הינו אירוע קשה לשני בני הזוג ולילדיהם אשר יש לגייס לקראתו את כל הכוחות חשוב להבהיר כי משמורת הינו המונח אשר שגור בשפה של כולנו אך לאחרונה מונח זה משתנה לנוכח המציאות וישנו מעבר מהמילה משמורת להורות. ההנחה שהייתה קיימת כי ברירת המחדל היא שהאם תהיה בעלת המשמורת העיקרית, אינה תמיד רלוונטית במציאות של היום קרא עוד

מזונות ילדים

גובה המזונות נקבע על פי הצרכים של כל ילד וילד והכנסות הוריו- רמת החיים לה הורגל ולכן אין להשוות בין מזונותיהם של ילדים ממשפחות שונות. אין מזונותיו של ילד למשפחה עם הכנסה חודשית של 40,000 ₪ בחודש כמו מזונות לילד ממשפחה עם הכנסה חודשית של 10,000 ₪. יחד עם זאת קיים סכום מזונות מינימאלי. קרא עוד

חלוקת רכוש

הנושא הרכושי הינו משמעותי מאוד בענייני משפחה ויכול להוות נושא למחלוקת הן בני זוג, בין אחים ואף בין הורים לילדים. הן הערכאה האזרחית והן הערכאה הדתית מוסמכות לדון בנושאים רכושיים. הדיון בשתי הערכאות בעניין בני זוג יהיה על בסיס החוק האזרחי- חוק יחסי ממון, קרא עוד

ידועים בציבור

דועים בציבור הינם שני בני זוג אשר אינם רשומים כנשואים במשרד האוכלוסין ושאינם מעוניינים או אינם יכולים להתחתן תחת הדין היהודי או להיות מוכרים תחת המוסדות הממשלתיים או הדתיים בישראל לדוגמא- כהן וגרושה, חד מיניים, בעלי דת מעורבת. קרא עוד

אפוטרופסות מבוגרים/חסויים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ"ב, 1962 מסדיר את נושא האפוטרופסות גם באנשים בוגרים. אנשים אשר אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, האישיים ו/או הבריאותיים זקוקים למינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניהם. קרא עוד

ירושה

תחילה יש להבין מהי ירושתו של אדם- העקרון המנחה בדיני ירושה הינו שעם פטירתו של אדם, מלוא נכסיו עוברים ליורשיו- נכסים אלו נקראים גם "עזבון". עזבון יכול לכלול זכויות וחובות- אך החובות לא יוכלו להיות מעבר לגובה הזכויות. קרא עוד