גישור

גישור הוא כלי המהווה הליך לפתרון סכסוכים בדרכי שלום. הליך הגישור שונה מהליכים משפטיים בכך שיש צורך בהידברות ישירה בין הצדדים כאשר המטרה הינה הגעה להסכמות אשר יטיבו לשני הצדדים. חשוב לציין כי הליך הגישור הינו וולונטרי ואין כל חובה להגיע להסכם על אף שזו מטרת ההליך. הליך הגישור הינו הליך המבוסס על חיסיון וסודיות כאשר הנחת הבסיס הינה כי "כל מה שקורה בגישור, נשאר בגישור". חשוב לציין כי הליך הגישור הינו הליך אליו ניתן לפנות בכל שלב ושלב של הסכסוך, גם במהלך ההליך המשפטי עצמו ואף לאחר שהחלו הליכים בבית המשפט.

היתרונות של הליך הגישור הינם:

  • חסכון כלכלי- עלות הליך גישור הינו נמוך מהליך משפטי
  • חסכון בזמן- הליך גישור הינו מתוחם בזמן ותלוי בצדדים ולא בגורמים חיצוניים כגון בתי המשפט
  • פסק דין ידוע - הצדדים "כותבים" הלכה למעשה את פסק הדין האישי שלהם
  • תקשורת- מאפשר תקשורת שקופה, קלה ונינוחה
  • הסכם - הסכם גישור יכול לכלול כל נושא המוסכם על הצדדים

פתרון סכסוך באמצעות גישור הינה דרך מומלצת למי שמצוי במהלך סכסוך ואין ברצונו לנהל הליך משפטי בבית המשפט, על כל רבדיו. בפנייה לגישור, בני משפחה יכולים למנוע מעצמם את הקושי והמורכבות הקיימת בניהול הליכים משפטיים ולפתור את המחלוקות בדרכי נועם. חשוב לציין שגישור משפחתי הינו חשוב וחיוני בעיקר במצב עניינים בו אנו עוסקים בדברים החשובים לנו ביותר בחיים- ילדינו.