אפוטרופסות מבוגרים/חסויים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ"ב, 1962 מסדיר את נושא האפוטרופסות גם באנשים בוגרים. אנשים אשר אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, האישיים ו/או הבריאותיים זקוקים למינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניהם.

מצבים שכיחים בהם יש צורך במינוי אפוטרופוס

  • אדם שחולה במחלת נפש.
  • אדם מבוגר אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל בעיות קוגניטיביות.
  • אנשים אשר נפגעו בתאונת דרכים ואיבדו את היכולת לנהל את חייהם.
  • פסולי דין.

החוק קובע מי יכול להתמנות לאפוטרופוס על אדם אחר

  • אדם פרטי או מספר אנשים-לרוב קרוב משפחה.
  • תאגיד.
  • האפוטרופוס הכללי.

לצורך מינוי אפוטרופוס יש לפנות בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. יש להבחין בין אפוטרופוס לגוף- אשר נועד לדאוג לענייניו הבריאותיים של החסוי לבין אפוטרופוס לרכוש אשר נועד לדאוג לניהול ענייניו הכלכליים של החסוי.

לשם מינוי אפוטרופוס, לרוב בית המשפט יסתייע בחוות דעת של פקיד סעד לסדרי דין שהינו עובד סוציאלי שיבחן את פרטיו של החסוי ושל המבקש להתמנות כאפוטרופוס. לאחר שבית המשפט נותן צו מינוי, האפוטרופוס יהיה נתון לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי כאשר על האפוטרופוס לפעול לטובת החסוי ולנהל את ענייניו נאמנה. ישנם גם מצבים בהם בית המשפט ממנה "אפוטרופוס לדין" אשר ייצג את ענייניו המשפטיים של החסוי/הקטין בהליכים המשפטיים המתנהלים בעניינו.