הסכם טרום נישואין - הסכם ממון

חוק יחסי ממון התשל"ג – 1973, קובע כי מערכת היחסים הממונית בין בני זוג תוסדר באמצעות הסכם ממון, כאשר ברירת המחדל הקבועה בחוק הינו הסדר "איזון המשאבים" בהיעדר הסכם כפי שיובהר להלן.

מאחורי עריכת הסכם ממון עומדת התפיסה כי בני זוג חופשיים להסכים ביניהם על הסדר הממון כראות עיניהם- כזה אשר יתאים לצרכיהם וליחסיהם המיוחדים. חוק יחסי ממון בין בני זוג מסדיר את נושא הסכם הממון וקובע כי הוא חייב להיות בכתב ויש להביא את ההסכם לאישור בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. הסכם טרום נישואין יכול אף להיות מאושר על ידי נוטריון.

חשוב לציין את החשיבות הטמונה בעריכת הסכם ממון- הסכם ממון אשר נוסח על ידי שני הצדדיםמבטיח את זכויותיהם של שני בני הזוג, יוצר וודאות ואף מעניק יציבות למערכת היחסים. במידה ובני זוג נשואים לא ערכו ביניהם הסכם ממון, תחול כאמור ברירת המחדל הקיימת בחוק יחסי ממון התשל"ג - 1973 של "איזון משאבים"- כלומר חלוקה שווה בין בני הזוג ברכושם המשותף שתיעשה רק בתום הנישואין.

הסכם לחיים משותפים- ידועים בציבור

ישנה חשיבות מאוד גדולה כיום כי בני זוג, ידועים בציבור, יערכו הסכם ממון וזאת לנוכח העובדה שחוק יחסי ממון התשל"ג – 1973 אינו חל על ידועים בציבור ולכן הגדרת המונח נעשית על ידי בתי המשפט בישראל. כך קבעה כב' הש דורנר ברע"א 6854/00:"אכן, ככל שחוק יחסי ממון אינו חל על בני זוג ידועים בציבור, ממלא חוק בית המשפט למשפחה את החסר". כמו בכל הסכם יחסי ממון, ניתן ליצור הפרדה אבסולוטית ברכוש, לשתף בנכס מסוים, לקבוע שיתוף מלא ואף לקבוע מנגנונים לאופן התנהלות הקשר המשותף מבחינה ממונית.ניתן ואף רצוי להביא הסכם בין ידועים בציבור לבית המשפט לענייני משפחה לקבלת תוקף של פסק דין על אף שאין חובה לעשות כן.

הסכם גירושין

הסכם גירושין נועד לקבוע את ההתנהלותה של המציאות החדשה אשר נוצרת לאחר פירוק התא המשפחתי. הסכם הגירושין יעסוק בפרידה משפטית- סידור הגט תוך התייחסות להיבט הכתובה ומזונות אישה, הפרדה פיזית של מקום מגורים- מכירת בית המגורים וכו', בהסדרי הראיה וההורות של כל אחד מההורים על ילדיהם המשותפים וכן היבטים כלכליים, לרבות קביעת מזונות ילדים וחלוקת רכוש בין הצדדים- מקרקעין, זכויות סוציאליות, מכוניות, עסקים, חברות, מוניטין וכל רכוש אחר הבעל ערך. הסכם גירושין טוב הינו כזה אשר צופה סיטואציות עתידיות וקובע מנגנונים לפתרון מבלי להיזקק לצד ג'.לדוגמה: קביעת חלוקת השהייה של הילדים בזמן חגים/חופשים, יציאת קטינים לחו"ל עם מי מההורים, פנייה למומחים במקרים של מחלוקות וכדומה.

את הסכם הגירושין יש להביא לאישור בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני בכדי ליתן לו תוקף של פסק דין מחייב.