ידועים בציבור

ידועים בציבור הינם שני בני זוג אשר אינם רשומים כנשואים במשרד האוכלוסין ושאינם מעוניינים או אינם יכולים להתחתן תחת הדין היהודי או להיות מוכרים תחת המוסדות הממשלתיים או הדתיים בישראל לדוגמא- כהן וגרושה, חד מיניים, בעלי דת מעורבת. כתוצאה מכך התפתח הסטאטוס של ידועים בציבור מהפסיקה הישראלית נוכח המציאות המשפטית המשתנה.

הגדרה פשוטה של ידועים בציבור הינה של שני אנשים אשר מנהלים משק בית משותף ותא משפחתי כפי שמנהלים בני זוג נשואים- חיים תחת קורת גג, שיתוף בהכנסות ובהוצאות, הכרה של הסביבה החיצונית את בני הזוג כחיים יחדיו וכד'. בשנים האחרונות ההגדרה של ידועים בציבור עברה ריכוך וקל מאוד להיכנס לגדריה על אף שלא כל זוג שחי תחת קורת גג אחת ייחשב כידועים בציבור. יצוין כי לא קיים זמן מינימאלי להכרה בזוג כ"ידועים בציבור".

הסכמה של בני הזוג להיות ידועים בציבור יכולה להיעשות בכתב- באמצעות הסכם מסודר אשר מומלץ לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה.

מספר רב של חוקים בישראל מסדירים את זכויותיו של בן זוג ידוע בציבור כגון חוק הירושה, חוק ביטוח לאומי ממלכתי וכו'. לידועים בציבור ישנן מספר זכויות משפטיות כגון: מזונות בת זוג, פנסיה של בן הזוג שנפטר, קצבת שארים מביטוח לאומי, ירושה- על פי התנאים הקבועים בחוק, שיתוף בנכסים-"הלכת השיתוף"- על אף שנטל ההוכחה גבוה יותר מאשר בין בני זוג נשואים.